politechnika_warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 
 
kontakt
 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
tel. (0-22) 234-63-69
fax: (0-22) 825-14-40
e-mail: rekrutacja
e-mail: dziekanat
e-mail: webmaster
 
 
 

 
Studia Dzienne, Europejski System Punktów Kredytowych, Inżynieria Chemiczna, Szkoły Wyższe, Studia Techniczne, Inżynieria Biochemiczna, Bioinżynieria, Inżynieria Procesowa, Inżynieria Biomedyczna, Szkoła Wyższa, Warszawa, Województwo Mazowieckie,

 

Podstawą silnej gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej jest rozwinięty przemysł przetwórczy i chemiczny. Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina nauki odpowiedzialna za rozwój tych ważnych działów gospodarki. Wykorzystuje ona fizykę i matematykę stosowaną do interpretacji procesów przetwarzania materii: fizycznych, chemicznych, biochemicznych i biologicznych. Procesy takie występują we wszystkich gałęziach przemysłu przetwórczego (chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych). Obszar zainteresowań inżynierii chemicznej i procesowej stale wzrasta, obejmując biotechnologię, inżynierię bioprocesową, inżynierię biomedyczną, ochronę środowiska, a także nowoczesne technologie wytwarzania leków i sztucznych organów ludzkich.


Polska pod względem osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii chemicznej należy do ścisłej czołówki światowej. W Stanach Zjednoczonych dziedzina ta skutecznie konkuruje z informatyką. Każdego roku wielkie koncerny przemysłowe i małe firmy produkcyjne poszukują i zatrudniają fachowców z tej branży do pracy w swoich fabrykach i zakładach badawczych. Otwarcie Polski na nowe rynki pracy spowoduje wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów. Staną się oni wówczas poszukiwanymi pracownikami firm i koncernów chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i wielu innych.

 
   
owydziale
   

Kadra naukowa Wydziału oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi prace naukowo-badawcze. W wielu dziedzinach nasi pracownicy stanowią ścisłą czołówkę światową, wyznaczając kierunki rozwoju inżynierii chemicznej na świecie. Pod względem liczby opublikowanych książek, prac naukowych, artykułów, wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych jesteśmy zaliczani do grupy najbardziej aktywnych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Działalność naukowa pracowników Wydziału skupiona jest wokół sześciu głównych nurtów:

 1. Ochrona środowiska.
 2. Opracowywanie nowych technologii przemysłowych.
 3. Wytwarzanie związków o wysokiej czystości.
 4. Inżynieria biomedyczna i nanotechnologie.
 5. Projektowanie i modyfikacja aparatury oraz instalacji przemysłowych.
 6. Wytwarzanie energii i związków wysokoenergetycznych.

W dziedzinie ochrony środowiska zajmujemy się unieszkodliwianiem zanieczyszczeń gazowych, ciekłych oraz stałych. Tematyka tych prac obejmuje:

 • oczyszczanie gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni,
 • oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
 • biologiczne oczyszczanie ścieków,
 • badanie procesu migracji zanieczyszczeń w ośrodkach ziarnistych (gleba, hałdy odpadów, osady ściekowe),
 • zastosowanie procesów ozonowania i pogłębionego utleniania do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków,
 • unieszkodliwianie odpadów stałych - celem badań jest opracowanie technik utylizacji odpadów polimerowych.

Nowe technologie opracowane na Wydziale znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle. Są to m.in.:

 • technologie wytwarzania wysokowydajnych filtrów do oczyszczania gazów i cieczy,
 • wysokowydajne technologie produkcji przemysłowych z wykorzystaniem mikroorganizmów,
 • prace nad udoskonaleniem metod zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym do produkcji cząstek stałych o rozmiarach rzędu mikro- i nanometrów.

Istotnym zagadnieniem, nad którym prowadzone są prace badawcze na Wydziale, jest otrzymywanie związków o wysokiej czystości. Własności takich produktów określają ich wartość rynkową, stąd prowadzone badania mają ogromne znaczenie praktyczne. Główna tematyka badań w tym zakresie to:

 • wytrącanie cząstek tworzących proszki wykorzystywane jako leki, pigmenty, katalizatory, materiały magnetyczne,
 • badanie procesów membranowego rozdzielania w procesach ekstrakcji, destylacji, absorpcji oraz filtracji (ultrafiltracji, mikrofiltracji i osmozy odwróconej).

Duży obszar działalności Wydziału skupia się wokół zagadnień biomedycznych. Rzetelna wiedza inżynierska, w połączeniu ze znajomością fizjologii, pozwala na osiąganie sukcesów w projektach, których tematyka obejmuje:

 • badania doświadczalne i modelowanie dynamiki układu surfaktantu płucnego, wyjaśnienie mechanizmów oczyszczania układu oddechowego, depozycji i retencji cząstek w płucach, interakcje surfaktantu płucnego z wdychanymi gazami i cząstkami aerozolowymi, wytwarzanie cząstek o kontrolowanej morfologii do podawania leków drogą wziewną oraz badania procesu inhalacji leków, resuspensji proszków i aglomeracji cząstek, a także optymalizacja konstrukcji inhalatorów,
 • badanie układów do wytwarzania cząstek aerozolowych i nanotechnologia, w celu produkcji cząstek do zastosowań specjalnych (np. jako nośników leków uwalnianych w kontrolowany sposób w tkance nowotworowej lub nanocząstek o specjalnych własnościach mechanicznych, elektrycznych i optycznych).